Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 
12
Feb
2009
Episode: Štvrtkový komentár Antona Ziolkovského: Pápež a exkomunikácia 
Vatikánsky Rozhlas - Clips-SLO | 2450 Episodes
Liked it:
---
00:04:53:83 Vážení poslucháci! Svetové i domáce médiá v posledných dnoch casto hovoria o pápežovi. Nezaujal ich príhovor ku svetovému dnu chorých alebo iné posolstvo, ktoré adresuje všetkým ludom dobrej vôle ako najvyšší pastier Katolíckej cirkvi. Médiá i niektorí politici obvinujú Benedikta XVI. z podpory cloveka, ktorý popiera holokaust. 
Celý príbeh zacína nevinne. V polovici decembra napísali štyria lefebvristickí biskupi list predsedovi Pápežskej komisie „Ecclesia Dei“ kardinálovi Hoyosovi, kde ho žiadali o prehodnotenie dôvodov trestu exkomunikácie, ktorú na nich v roku 1988 uvalil pápež Ján Pavol II. Spomínaní štyria muži prijali bez súhlasu pápeža biskupskú vysviacku z rúk Mons. Lefebvra, ktorý odmietol prijat Druhý vatikánsky koncil. Nastala schizma, co nikoho netešila. Mons. Lefebvre vytvoril okolo seba spolocenstvo knazov, ktorí na seba naviazali tisíce veriacich. Svätý Otec Benedikt XVI. chce toto rozdelenie prekonat. Snatie exkomunikácie je z jeho strany aktom dobrej vôle a výzvou k dialógu s lefebvristami. Bola snatá exkomunikácia, ale to neznamená, že títo biskupi sú v plnom spolocenstve s Katolíckou cirkvou, ani faktické uznanie Bratstva Pia X., ktoré zastupujú. Snatie exkomunikácie je len prvým krokom na ceste k jednote. Treba prekonat ešte mnoho prekážok. Celé dianie okolo Bratstva Pia X. by ostalo len vnútornou záležitostou Katolíckej cirkvi, keby na verejnost neprenikli názory na holokaust jedného z omilostených biskupov, Richarda Williamsona. Popieranie genocídy židovského národa pocas Druhej svetovej vojny nemožno akceptovat. To isté si myslí aj Benedikt XVI., ktorý sa už viac ráz k tejto téme vyjadril, naposledy 31. januára. 
Napriek celoživotným jednoznacným postojom Jozefa Ratzingera k tejto otázke viaceré slovenské i zahranicné médiá interpretovali snatie exkomunikácie z Williamsona ako pápežov súhlas s holokaustom. Pápež prostredníctvom nóty Štátneho sekretariátu zo 4. februára zdôraznil, že o týchto názoroch nevedel. Zároven mu odkázal, že ak chce v budúcnosti pomýšlat na akúkolvek cirkevnú funkciu, musí sa antisemitských názorov verejne vzdat. Je preto nespravodlivé, ak médiá vykreslujú Benedikta XVI. ako prinajmenšom fanúšika popieracov holokaustu. Osobitnú kapitolu tvoria politici. Príkre vyjadrenia nemeckej kancelárky Angely Merkelovej na adresu rímskeho velknaza boli neuvážené a prišli v nevhodnej chvíli. Niekolko duchovných vzápätí vyzvalo katolíckych volicov, aby ju v blížiacich sa volbách ignorovali. Hlasy volicov CSU jej tak v konecnom dôsledku môžu chýbat. Situáciu nakoniec zmiernil telefonát do apoštolského paláca, kde kancelárka spolu s pápežom našli spolocnú rec.  
Na Slovensku sa do neopodstatnenej kritiky voci pápežovi najviac zapojil denník SME. Tejto kauze sa venoval niekolko dní. Najskôr napísal, že „Cirkev rehabilitáciou (Williamsona) popiera morálku (31.1.)“; neskôr, že „pápež dal prednost jednote cirkvi pred hodnotami (6.2)“ a nakoniec jednému z redaktorov prekážalo, že „Vatikán vopred nevysvetlil svoje pohnútky a nedištancoval sa od Williamsona (7.2.)“ Takéto tvrdenia sú však zavádzajúce. Novinárov nectí, že bez znalosti veci obvinovali pápeža, cím urazili mnohých katolíkov. Pritom práve denník SME má dostatok dôvodov, aby sa voci hlave Katolíckej cirkvi správal slušne. Možno si ešte niektorí pamätníci spomenú na okolnosti jeho vzniku. Vtedy mnohí krestanskí demokrati bránili právo na slobodu slova. Denník SME v tom case rovnako konzervatívci i liberáli vnímali ako médium, v ktorom dostávali alternatívne a neskreslené informácie o dianí v spolocnosti. V tom case sa ho naucili cítat aj mnohí konzervatívci a krestania. Za éry nebohého šéfredaktora Karola Ježíka sa v nom dokonca objavovali materiály venované ochrane nenarodeného života. Zloženie citatelov, ale pravdepodobne aj hodnotová profilácia redaktorov to umožnovali. V súcasnosti sa denník SME profiluje ako liberálny denník. Redaktori majú právo na vlastné názory. Urcite by im však nemala chýbat novinárska etika a profesionalita. Písat bez znalosti veci je neprofesionálne. Oznacit Benedikta XVI. za cloveka, ktorý dáva prednost jednote inštitúcie pred hodnotami, je neetické. Novinári by si mali uvedomit, že snatie exkomunikácie z Richarda Williamsona bez ohladu na jeho názory na holokaust je legitímnym rozhodnutím Benedikta XVI. a internou záležitostou Katolíckej cirkvi. 
Vážení poslucháci! Lavína kritiky voci pápežovi má aj svetlejšiu stránku. U veriacich vyvolala vlnu solidarity. Dokonca vznikla medzinárodná petícia na jeho podporu. Posledné udalosti sú výzvou, aby sme si všímali, co o nás hovoria médiá. Nebojme sa vyjadrit im svoj nesúhlas a bránme aj na verejnosti hodnoty, ktoré vo svojom osobnom a rodinnom živote považujeme za dôležité.
Link to this Episode
Promote this show on your site
Dailysplice_badge
 

 
Add Your Comment:
simple_captcha.jpg
(type the code from the image)
Please wait...