Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 
16
Dec
2008
9:20 mins
Episode: Ocami viery, vedy a kultúry: Boh je opät tu - IV. 
Vatikánsky Rozhlas - Clips-SLO | 2450 Episodes
Liked it:
---
00:09:20:09 Dnes by sme opät v nasej rubrike Ocami viery, vedy a kultúry venovali pozornost téme: 21. storocie bude storocím nábozenstva. Úvaha proti kultúrnemu pesimizmu. Myslienky hlbkovej analýzy súcasných spolocenských a nábozenských problémov pochádzajú od séfredaktora jedného z najprestíznejsích nemeckých mesacníkov Cicero, Wolframa Weimera, z jeho clánku s názvom: Boh je opät tu. Dnes budeme v jeho úvahe pokracovat s pohladom upriameným na politické výhody nového nábozenstva.

Politické výhody nového nábozenstva

Ked dáme za pravdu Carlovi Schmidovi, ze politika je iba sekularizovaným nábozenstvom, tak prídu na politiku zlé casy, píse Wolfram Weimer a pokrcuje. Lebo nie len na súcasných vojnách vidíme, ze nábozenstvo patrí k politike a kultúre ako cit k cloveku. Aj pohlad na ukazovatele rastu nám hovorí, ze priama súvislost medzi úspechom a vierou v kultúrach existuje. Nie v zmysle napoleonsko - disciplinárnom (bez nábozenstva nie je mozný poriadok v státe), ani v schope
Link to this Episode
Promote this show on your site
Dailysplice_badge
 

 
Add Your Comment:
simple_captcha.jpg
(type the code from the image)
Please wait...