Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Vatikánsky Rozhlas - Clips-SLO: Episodes

00:14:38:57 Stredajšie vysielanie vo formáte podcast.
00:14:38:14 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:09:08:54 Pred štyrmi rokmi svet šokovala správa o tragickej smrti predstaveného komunity v Taizé. 16. augusta 2005 vyhasila život brata Rogera dýka pomätenej osoby uprostred modlitbového stretnutia komunity v Taizé. Na tomto mieste sa už po desatrocia schádzajú tisíce ludí, hladajúcich ...
00:08:07:06 Len máloktorí návštevníci Ríma vedia, že v kostole Gesú e Maria na Via del Corso v centre Ríma sú uložené telesné pozostatky slovenského bohoslovca Alojza Máriu Chmela, kandidáta na blahorecenie a svätorecenie. Rodák zo Spišskej Starej Vsi svojim cnostným životom už ...
00:08:06:48 P. Milan Bubák SVD: Slávit to, co je na svete dobré
Blížime sa ku koncu leta. Leto je cas, kedy väcšina z nás prerušuje svoju celorocnú rutinu a vyráža za niecím iným, než robí obycajne. Je to cas dovoleniek, cestovania, poznávania, nacerpávania novej energie, osvieženia, ...
00:14:38:26 Sobotnajšie vysielanie vo formáte podcast
00:07:06:86 Slovenský liturgista P. Vlastimil Dufka SJ hovorí o kongrese Universa Laus, spolocnosti pre štúdium súcasnej liturgickej hudby, ktorý sa uskutocní 24.-28. augusta 2009 v Gazzade v Taliansku.

Relácia prináša aj ukážku novej hymnickej skladby "Matka Božia Nitrianska", ktorú ...
00:04:57:07V mnohých kultúrach predstavuje chlieb základný a každodenný pokrm. V evanjeliu sme poculi ako Ježiš nadväzuje na udalost štyridsatrocného putovania Izraela po púšti do zaslúbenej zeme. Bol to tažký cas skúšky dôvery a úplnej odovzdanosti sa do Božích rúk. Aby prežili, ...
00:14:37:97 Štvrtkové vysielanie vo formáte podcast.
00:10:00:00 Týždenný 10 - minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre Slovensky rozhlas vo formáte podcast, vysielaný každý štvrtok o 19.20 hod. na okruhu Slovensko.
00:05:34:56 Vážení poslucháci! Na prelome júla a augusta navštívil Ukrajinu moskovský patriarcha Kiril. Návšteva hlavy pravoslávnej cirkvi zapadá do starobylých zvykov po zvolení nového patriarchu, podla ktorých treba postupne navštívit všetky sesterské cirkvi. Najskôr navštívil ...
00:14:38:14 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:08:31:85 „Aby všetci boli jedno (Jn 17, 21) – pre tieto slová sme sa narodili, pre jednotu, aby sme prispeli k jej uskutocneniu vo svete“ – povedala svojho casu Chiara Lubichová, nositelka mnohých ocenení medzinárodných organizácií, akademických a verejných inštitúcií, no ...
00:14:37:99 Nedelné vysielanie vo formáte podcast
00:08:25:13 V dnešnej rubrike Rozhovor týždna budeme hovorit s knazom Petrom Fidermakom, ktorý už trinást rokov pôsobí ako misionár v Rusku. V uplynulých dnoch navštívil spolu s ruskou mládežou mesto Rím. V nasledujúcich minútach budeme teda hovorit o zaciatkoch jeho misijnej cinnosti ...
00:14:38:71 Piatkové vysielanie vo formáte podcast.
00:03:31:61 V živote cloveka prídu chvíle znechutenia, sklamania, rozcarovania. V takýchto momentoch akoby chýbala cloveku vnútorná energia vstat, pokracovat, prekonávat prekážky. Vyvrcholením tohto stavu je, že clovek stráca chut a zmysel dalej  žit. Myšlienka na smrt sa ukazuje ako ...
00:14:38:64 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:10:00:00 Týždenný 10 - minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre Slovensky rozhlas vo formáte podcast, vysielaný každý štvrtok o 19.20 hod. na okruhu Slovensko.
Please wait...