Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Vatikánsky Rozhlas - Clips-SLO: Episodes

00:14:38:52 Pondelkové vysielanie vo zvukovej podobe
00:14:38:69 Sobotné vysielanie vo formáte podcast.
00:08:38:06 Október je mesiac zasvätený úcte k Panne Márii a modlitbe svätého ruženca. Na túto tému sa redaktorka Slavka Golisová rozprávala s dominikánskym pátrom Rajmundom Klepancom, ktorý pôsobí ako pápežský spovedník v bazilike Panny Márie Snežnej - Santa Maria Maggiore.
00:14:38:69 Piatkové vysielanie vo formáte podcast.
00:03:57:67 Pripravil Jozef Šofranko, knaz zo Spolocnosti Ježišovej, ktorý študuje kánonické právo na Pápežskej unierzite Gregoriáne.

Priatelia,

Markovo evanjelium, ktoré budeme pocut nasledujúcu nedelu, nám ponúka Ježišovo zázracné uzdravenie slepého Bartimeja, ktorý napriek ...
00:14:38:04 Štvrtkové vysielanie vo formáte podcast.
00:10:00:02 Týždenný 10 - minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre Slovensky rozhlas vo formáte podcast, vysielaný každý štvrtok o 19.20 hod. na okruhu Slovensko.
00:14:38:26 Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe
00:14:38:74 Utorkové vysielanie vo formáte podcast.
00:06:51:00 Ako priniest pokoj a zmierenie Afrike? Na túto otázku sa snažia nájst odpoved synodálni otcovia. Osobitnú pozornost pritom venujú Sudánu, krajine rozdelenej na prevažne arabský sever so zákonom koránu a na krestanský juh. Politické volby, ktoré vyplynuli z mierových dohovorov ...
00:14:38:35 Sobotnajšie vysielanie vo formáte podcast.
00:05:38:86 Pripravil Marek Durlák, knaz Prešovskej archieparchie, ktorý študuje patristiku na Pápežskom patristickom inštitúte Augustiniánum.

Milí rozhlasoví poslucháci, bratia a sestry. Takmer každému z nás je známe slovenské príslovie: Dvakrát meraj a raz strihaj, ktoré sa ...
00:14:38:74 Utorkové vysielanie vo formáte podcast.
00:05:23:33 „V našej dobe potrebuje Cirkev i svet väcšmi ako inokedy misionárov“ – takto to povedal pápež Ján Pavol II. pred desiatimi rokmi vo svojom posolstve mladým na celom svete pri príležitosti XIV. Svetového dna mládeže. Benedikt XVI. v encyklike Deus caritas est o  dobrovolníckych ...
00:14:38:35 Pondelkové vysielanie vo formáte podcast.
00:08:32:21 Druhá biskupská synoda pre Afriku

Niekolko mesiacov pred svojou smrtou nezabudnutelný pápež Ján Pavol II. oznámil rozhodnutie zvolat druhé zvláštne zhromaždenie biskupskej synody pre Afriku. Novozvolený pápež Benedikt XVI. potvrdil toto zvolanie na dobu od 4. do 25. októbra ...
00:14:38:74 Nedelné vysielanie vo zvukovej podobe
00:06:57:24 Pred 400 rokmi Mária Wardová, pochádzajúca z Anglicka, založila na vtedajšiu dobu priekopnícky apoštolský ženský reholný inštitút, ktorý dnes nesie názov Congregatio Jesu. Pri tejto príležitosti sa v uplynulom týždni v Ríme konali jubilejné oslavy. K mikrofónu sme ...
00:04:11:45 Pripravil Marek Krošlák, knaz Bratislavskej arcidiecézy, ktorý študuje morálnu teológiu na Pápežskej akadémii Alfonziáne v Ríme

Liturgia Božieho Slova 28. nedele v období cez rok nám ponúka krátky úryvok z Evanjelia podla svätého Marka, ktorý opisuje známu udalost ...
Please wait...