Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Vatikánsky Rozhlas - Clips-SLO: Episodes

00:14:38:90 Utorkové vysielanie vo zvukovej podobe
00:14:38:16 Naše pondelnajšie vysielanie vo zvukovej podobe
00:07:09:79 V dnešnej rubrike vám, vážení poslucháci, priblížime osobnost kardinála Tomáša Špidlíka SJ pri príležitosti jeho životného jubilea. Vo štvrtok minulý týžden sa v Ríme konala slávnostná recepcia, ktorú v Ceskom pápežskom kolégiu Nepomucénum na pocest jubilanta ...
00:07:46:18 Milí priatelia, dnešná rubrika venovaná chorým a trpiacim je trochu netradicná. Chce poukázat na vašu nezastupitelnú úlohu v Cirkvi v súvislosti s Rokom knazov.

Oproti budove Vatikánskeho rozhlasu sídli Pápežská rada pre apoštolát zdravotníkov. Venuje sa osobitne chorým ...
00:14:38:40 Naše sobotnajšie vysielanie vo zvukovej podobe
00:08:04:39 Sestra Jaroslava Kochjarová CJ si k mikrofónu pozvala Mareka Sopka, knaza Rožnavskej diecézy, ktorý nedávno ukoncil licenciátne štúdium fundamentálnej teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a dalej pokracuje ako doktorand na Lateránskej univerzite.
00:14:38:54 Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe
00:14:38:62 Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe
00:10:00:00 Týždenný 10 - minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre Slovensky rozhlas vo formáte podcast, vysielaný každý štvrtok o 19.20 hod. na okruhu Slovensko.
00:14:38:88 Naše utorkové vysielanie vo zvukovej podobe
00:07:23:74 Nasledujúce adventné zamyslenie venované téme knazstva približuje myšlienky pápežského kazatela P. Raniera Cantalamessu. Prinášame v nom vybrané casti z jeho prvej adventnej kázne, urcenej Svätému Otcovi, clenom Pápežského domu a Rímskej kúrie, ktorá odznela v piatok ...
00:14:38:59 Pondelnajšie vysielanie vo zvukovej podobe
00:08:09:10 Rubriku pripravila sr. Jaroslava Kochjarová
„Jezuita v královstve draka”-  pútavý titul dokumentárneho filmu o živote Mattea Ricciho, talianskeho misionára v Cíne. Už v júni tohto roku sa stal úspešnou realizáciou zámeru režiséra Gjona Kolndrekaja: venovat sa  fascinujúcej ...
00:14:38:81 Naše dnešné vysielanie vo zvukovej podobe
00:08:02:33 Páter Milan Bubák SVD v 5. pokracovaní svojej rubriky Spiritualita súcasného cloveka vysvetluje význam pojmu náboženstvo a dôležitost jeho správneho chápania pre každodenný život krestana.


5. Co je náboženstvo?

Pojem krestanská spiritualita sa nezaobíde bez pojmu náboženstvo. ...
00:14:38:33 Naše sobotnajšie vysielanie vo zvukovej podobe
00:09:54:02 Pripravila sr. Jaroslava Kochjarová

„Krestania prijali slovo advent, aby ním vyjadrili svoj vztah k Ježišovi Kristovi.“

Milí priatelia, toto je jedna z mnohých inšpirujúcich myšlienok z príhovoru Svätého Otca na prahu tohtorocného Adventu – pri vešperách Prvej adventnej ...
00:04:31:37 Adventný príhovor otca Mareka Durláka,
knaza Prešovskej archieparchie, ktorý študuje na Pápežskom patristickom inštitúte Augustiniánum v Ríme

Vraví sa, že príst na návštevu bez ohlásenia, je neslušné. Korektný prístup si vyžaduje, aby sa ten, kto chce vykonat návštevu, ...
00:14:38:28 Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe
00:10:00:00 Týždenný 10 - minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre Slovensky rozhlas vo formáte podcast, vysielaný každý štvrtok o 19.20 hod. na okruhu Slovensko.
Please wait...