Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Vatikánsky Rozhlas - Clips-SLO: Episodes

00:01:58:82 Taliansko (5. októbra, RV) – Vcera sa po niekolkomesacnej letnej prestávke konala v Ríme prvá slovenská svätá omša. Zišli sa na nej Slováci ci už v Ríme žijúci alebo len dovolenkujúci. Na svätej omši a nasledovnom agapé nechýbal ani správca Slovenskej katolíckej ...
00:08:58:58 Vatikán (3. októbra, RV) – Dnes vám ponúkame rozhovor s knazom Jozefom Hurtonom, ktorý od roku 1960 pôsobí ako farár a horský záchranár vo vysokohorskej dedinke Sulden v Ortlerských Alpách v Taliansku. -sg-
00:14:38:66 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:05:31:37 Pripravil Roman Titze, knaz Žilinskej diecézy, ktorý študuje psychológiu výchovy na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme.


Milí poslucháci,

Jozef Ráž so skupinou Elán v jednej zo svojich piesní o láske, rodine a rozvode v súvislosti s rozvodom spieva: „Láska ...
00:04:38:76 Najmladší má 25 rokov, najstarší 80. Sú ich desiatky a všetci sú rozhorcení. Spája ich príslušnost k Inštitútu pre hluchonemých v Padove. A - údajné sexuálne zneužívanie knazmi a reholníkmi. Tí ich mali zneužívat desatrocia v období rokov 1954 až 1980. Správa ...
00:14:38:40 Utorkové vysielanie vo formáte podcast.
00:03:23:71 Dnešné stretnutie Svätého Otca najmä s mladými monituruje zo Starej Boleslavi hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kovácik. -sg-
00:14:38:59 Nedelné vysielanie vo formáte podcast.
00:03:17:93 Dnešné stretnutie so Svätým Otcom pocas jeho programu v Brne, na ktoré prišli aj mnohí Slováci, monituruje z Brna hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kovácik. -sg-
00:14:38:35 Sobotnajšie vysielanie vo zvukovej podobe
00:14:38:66 Piatkové vysielanie vo formáte podcast.
00:05:04:97 Už len necelý den nás delí od návštevy Svätého Otca v Ceskej republike, kam sa vyberie napriek tomu, že krajina je podla štatistík považovaná za jednu z najsekularizovanejších v Európe. Priblížme si teda situáciu Katolíckej cirkvi v Cesku.

Katolícka cirkev v Ceskej ...
00:10:00:00 Týždenný 10 - minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre Slovensky rozhlas vo formáte podcast.
00:05:04:44 Pripravil Juraj Vittek, správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme a doktorand filozofie na Univerzite Santa Croce

Pred pár rokmi som sa na Slovensku zúcastnil na jednom seminári s medzinárodnou úcastou o farskej katechéze. Okrem iných vystúpila prednášatelka, ktorá vyrástla ...
00:07:19:42 Mesto Stará Boleslav sa nachádza niekolko kilometrov od Prahy. Už niekolko storocí je miestom mnohých pútí a každý rok ho tak navštívi tisíce pútnikov z celej krajiny, aby si obzrelo miesto smrti sv. Václava, patróna ceskej zeme, ci Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Dnes ...
00:07:21:31 Do návštevy Svätého Otca v Ceskej republike ostáva už len niekolko dní. V súvislosti s jeho cestou sa dnes zameriame na vznik a vývoj diplomatických vztahov medzi Ceskou republikou a Svätou stolicou.

História diplomatických vztahov medzi Svätou stolicou a Ceskoslovenskom ...
00:14:38:78 Pondelkové vysielanie vo formáte podcast.
00:08:34:99 Rubriku pre gréckokatolíkov pripravil P. Milan Lach SJ

Krestania svätého Tomáša

Pred pár dnami sme mali možnost spolu s vladykom Cyrilom Vasilom navštívit Indiu, lepšie povedané, jeden z jej 25 štátov, štát Kerala, ktorého názov v preklade znamená „kokos“. Cielom ...
00:14:38:45 Naše nedelné vysielanie vo zvukovej podobe
Please wait...