Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Vatikánsky Rozhlas - Clips-SLO: Episodes

00:08:50:59 Hovorcovi Svätej stolice, pátrovi Federicovi Lombardimu SJ, udelila na konci apríla Fakulta komunikácie Pápežskej univerzity v španielskom meste Salamanca cestný doktorát Honoris Causa. Pri tejto príležitosti sa páter Lombardi vo svojom príhovore zamyslel nad aktuálnou situáciou ...
00:08:51:86 Dnes sa v našej rubrike Cirkev a svet vyberieme do talianskej oblasti Abruzzo, ktorú pred necelým mesiacom postihlo tragické zemetrasenie, pri ktorom zahynulo nielko stoviek obyvatelov regiónu a okolo 55-tisíc ludí ostalo bez strechy nad hlavou. Solidaritu voci krajanom vyjadrilo ...
00:14:37:92 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:08:21:96 Vatikán (3. mája, RV) - Ctihodní bratia v biskupskej a knazskej službe, drahí bratia a sestry!
Pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dna modlitieb za knazské povolania a povolania k zasvätenému životu, ktorý sa bude slávit 3. mája 2009, na Štvrtú velkonocnú nedelu, ...
00:14:38:47 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:07:51:70 V dnešnom Rozhovore týždna sa rozprávame s Lukášom Murajdom, ktorý je interným doktorandom na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a  študoval na Fakulte medicíny Katolíckej univerzity „Sacro Cuore“ v Ríme. V uplynulých dnoch sa do Ríma vrátil. Univerzita ...
00:14:38:18 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:04:05:71 Priatelia,
urcite vám nie je neznámy obraz detskej izby, oblepenej plagátmi alebo fotografiami známych hviezd zo sveta hudby, športu alebo show biznisu. Viac jednoduchšie je pripomenút si televízne relácie, v ktorých sa divákovi ponúka obraz životného štýlu rozlicných známych ...
00:14:37:90 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:09:03:48 12. februára 1809 sa narodil anglický prírodovedec Charles Darwin, ktorý roku 1859 uverejnil knihu „Pôvod druhov prírodným výberom“. Dvesto rokov od jeho narodenia a 150 od vydania tejto knihy oživili diskusiu medzi tými, ktorí obhajujú názor, že náš svet vznikol priamou ...
00:09:59:98 V dnešnom Rozhovore týždna sa ešte raz vrátime k 800. výrociu Reguly sv. Františka z Assisi a k jeho posolstvu, ktoré zanechal svojim spolubratom.
Na túto tému sa dnes rozprávame s pátrom Michalom Ledeckým, minoritom, ktorý momentálne študuje masmediálnu komunikáciu ...
00:04:34:68 Raz som zažil nasledovnú skúsenost. Ráno aj vecer som cestoval mestskou dopravou. Pri zastávke, kde som prestupoval, som obcas vídaval jedného „homelesáka“, ciže bezdomovca. Ráno som ho videl zahrabaného do kartónov, vecer sedel na obrubníku a nezrozumitelne sa rozkrikoval. ...
00:04:20:33 Vatikán (24. apríla, RV) – Pápež Benedikt XVI. sa uplynulú nedelu pred modlitbou Raduj sa nebies královná, prihovoril veriacim týmito slovami:„Vám tu prítomným a všetkým, ktorí sú s nami spojení prostredníctvom rozhlasu a televízie zo srdca opakujem vrúcne velkonocné ...
00:07:14:40 Milí poslucháci, i ked velkonocné sviatky a ich oktáva už dozneli, stále sme naplno vo velkonocnom období. Je to cas, ked má v nás doznievat zmysel velkonocného tajomstva a prerastat do nášho života. Chcel by som využit túto príležitost a podelit sa o niekolko myšlienok, ...
00:09:05:30 Uplynulý týžden v dnoch 15. až 18. apríla sa v Assisi stretlo viac ako dvetisíc františkánov, aby si tak pripomenuli 800. výrocie schválenia Reguly sv. Františka, ktorou sa tieto spolocenstvá riadia. V Ríme sa tejto velkej františkánskej rodine prihovoril aj Svätý Otec, ...
00:07:50:28 Pápež Benedikt XVI. oslávil vcera 4. výrocie svojho pontifikátu, ktorý hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi oznacil slovami „Prinies Boha ¾uïom a ¾udí k Bohu, k Bohu, ktorý sa prejavuje v tvári Krista a v dôvernom dialógu, v jednotnej sile, ako aj vo svedectve ...
Dôstojné a krásne slávenie Eucharistie – misijný rozmer


P. Cyril Vasil SJ
00:08:36:48 Velkonocné obdobie je casom, kedy sa v hojnejšej miere zúcastnujeme na liturgických sláveniach. Medzi nimi vyniká slávenie Euchatistie. Encyklika pápeža Jána Pavla II., Ecclesia de Eucaristia, ...
00:14:38:47 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:09:01:42 Dnes sa v rubrike Rozhovor týždna porozprávame s knazom Lubomírom Némešom, súcasným správcom farnosti Hnilcík v Spišskej diecéze, ktorý v minulosti pôsobil ako misionár v Ekvádore. Rozprávat sa budeme o jeho živote a misijnej cinnosti v amazonských pralesoch a ...
00:14:38:18 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
Please wait...