Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Vatikánsky Rozhlas - Clips-SLO: Episodes

00:10:00:00 Týždenný 10 - minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre Slovensky rozhlas vo formáte podcast, vysielaný každý štvrtok o 19.20 hod. na okruhu Slovensko.
00:04:50:59
Rozbehnuté leto je v živote Katolíckej cirkvi na Slovensku v znamení pútí. Od tej najpocetnejšej v Levoci, kde podla organizátorov prišlo viac ako 600 tisíc pútnikov, cez Cyrilo-Metodskú v Nitre a Terchovej pokracujúc cez Škapuliarske púte a púte ku cti svätých.
Osobne ...
00:14:38:66 Dnešné vysielanie vo formáte podcast
00:14:38:14 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:08:24:55 „Nie všetci môžeme dávat velké dary chudobným, stat sa reholníkmi, utiahnut sa do kláštora ci na púšt, ale všetci môžeme milovat dobrého Boha z hlbky svojho srdca“ – aj toto sú slová farára z Arsu, teda Jána Mária Vianneya, ktorému Svätý Otec zasvätil celý ...
00:14:38:64 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:08:00:67 Sloboda, rovnost, bratstvo – také je národné motto krajiny, ktorú v dnešnej rubrike Cirkev vo svete navštívime. Scenéria plná vínnych rév, slnecnicových polí, svetoznámych syrov. Ale aj mená ako Ján Maria Vianney, Vincent de Paul, Charles de Foucauld. Takto by sa v skratke ...
00:14:38:28 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:09:57:86 Vo formáte podcast prinášame rozhovor s d. p. Michalom Vasilom z Nižného Caju o jeho knazskom jubileu a o návšteve Ríma pri nedávnej biskupskej vysviacke jeho syna Mons. Cyrila Vasila SJ.
00:14:38:66 Dnešné vysielnaie vo formáte podcast.
00:05:00:34 Milí poslucháci!
Liturgia nastávajúcej nedele nám prináša pokracovanie Ježišovej reci o Eucharistii a z evanjelia sa dozvedáme, že Kristus sám sa nazýva „chlebom života“; kto prichádza k nemu, nikdy nebude hladovat, a kto verí v neho, nikdy nebude žíznit. Ježiš ...
00:14:38:06 Dnešné vysielanie vo fomáte podcast.
00:14:39:65 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:08:58:82 Málo ludí si uvedomuje, že dnes prebieha boj o základné hodnoty cloveka, medzi ktorými vynikajú najmä dve: ludský život a láska. Cirkev je v týchto otázkach vždy na strane cloveka a rodiny. Používa jednak dôvody zdravého rozumu a teda aj opravdivej vedy, ako aj svetla ...
00:09:58:85 Dnes vám v našej rubrike ponúkame rozhovor s knazom Antonom Solcianskym. Minulý týžden totiž navštívil Vatikánsky rozhlas, den predtým ako sa odobral na svoju novú misiu - k bratom kartuziánom, ktorí pôsobia na juhu Talianska. -sg-
00:14:38:66 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:03:44:76 Vatikán (24. júla, RV) – Hoci Svätý Otec trávi cas svojej letnej dovolenky na severe Talianska v horskej oblasti Valle d´Aosta, a aj napriek svojmu zraneniu a sadre na zápästí pravej ruky, program jeho cinnosti ostal nezmenený. V nedelu napoludnie sa pomodlil spolu s veriacimi ...
00:03:59:52 Priatelia, ked som tak spolu s kolegynou Máriou tu z redakcie Vatikánskeho rozhlasu rozprával o význame liturgických textov nasledujúcej nedele, uvedomil som si, že je zaujímavé byt svedkom udalostí, ktoré sú spojené so stretnutím predstavitelov, zastupujúcich najrozvinutejšie ...
00:14:38:09 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:10:00:00 Týždenný 10 - minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre Slovensky rozhlas vo formáte podcast, vysielaný každý štvrtok o 19.20 hod. na okruhu Slovensko.
Please wait...