Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Vatikánsky Rozhlas - Clips-SLO: Episodes

00:04:34:68 Raz som zažil nasledovnú skúsenost. Ráno aj vecer som cestoval mestskou dopravou. Pri zastávke, kde som prestupoval, som obcas vídaval jedného „homelesáka“, ciže bezdomovca. Ráno som ho videl zahrabaného do kartónov, vecer sedel na obrubníku a nezrozumitelne sa rozkrikoval. ...
00:04:20:33 Vatikán (24. apríla, RV) – Pápež Benedikt XVI. sa uplynulú nedelu pred modlitbou Raduj sa nebies královná, prihovoril veriacim týmito slovami:„Vám tu prítomným a všetkým, ktorí sú s nami spojení prostredníctvom rozhlasu a televízie zo srdca opakujem vrúcne velkonocné ...
00:07:14:40 Milí poslucháci, i ked velkonocné sviatky a ich oktáva už dozneli, stále sme naplno vo velkonocnom období. Je to cas, ked má v nás doznievat zmysel velkonocného tajomstva a prerastat do nášho života. Chcel by som využit túto príležitost a podelit sa o niekolko myšlienok, ...
00:09:05:30 Uplynulý týžden v dnoch 15. až 18. apríla sa v Assisi stretlo viac ako dvetisíc františkánov, aby si tak pripomenuli 800. výrocie schválenia Reguly sv. Františka, ktorou sa tieto spolocenstvá riadia. V Ríme sa tejto velkej františkánskej rodine prihovoril aj Svätý Otec, ...
00:07:50:28 Pápež Benedikt XVI. oslávil vcera 4. výrocie svojho pontifikátu, ktorý hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi oznacil slovami „Prinies Boha ¾uïom a ¾udí k Bohu, k Bohu, ktorý sa prejavuje v tvári Krista a v dôvernom dialógu, v jednotnej sile, ako aj vo svedectve ...
Dôstojné a krásne slávenie Eucharistie – misijný rozmer


P. Cyril Vasil SJ
00:08:36:48 Velkonocné obdobie je casom, kedy sa v hojnejšej miere zúcastnujeme na liturgických sláveniach. Medzi nimi vyniká slávenie Euchatistie. Encyklika pápeža Jána Pavla II., Ecclesia de Eucaristia, ...
00:14:38:47 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:09:01:42 Dnes sa v rubrike Rozhovor týždna porozprávame s knazom Lubomírom Némešom, súcasným správcom farnosti Hnilcík v Spišskej diecéze, ktorý v minulosti pôsobil ako misionár v Ekvádore. Rozprávat sa budeme o jeho živote a misijnej cinnosti v amazonských pralesoch a ...
00:14:38:18 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:05:10:46 Vatikán (17. apríla, RV) – Na velkonocnú nedelu Svätý Otec predsedal slávnostnej svätej omši na námestí sv. Petra vo Vatikáne. Vo svojej homílii sa veriacim prihovoril slovami: "Bol obetovaný náš velkonocný baránok, Kristus!" (1 Kor 5,7). V tento den zaznieva zvolanie ...
00:05:08:23 Milí poslucháci,
pred niekolkými dnami kardinál Ruini, ktorý z poverenia Svätéto Otca Jána Pavla II riadil rímsku diecézu v jednej televíznej relácii vydal asi toto svedectvo: “Svätý Otec nikdy nezasahoval do môjho spravovania rímskej diecézy, až na jednu výnimku, ...
00:05:52:63 „Na hraniciach zeme“ – tak sa volala jedna z najoblúbenejších kníh mojej mladosti. Podrobne opisuje slávnych mužov, ktorý sa húževnatým úsilím prepracovali na takzvané „hranice zeme“. Napríklad Edmunda Hillaryho, ktorý koncom mája roku 1953 stál spolu so šerpom ...
00:14:37:18 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:14:37:80 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:14:37:90 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:08:12:86 Drahý brat, sestra! Vítam ta na vlnách rozhlasu. Spolu s tebou môžem iba konštatovat, že cas letí neuveritelne rýchlo. Opät sme vstúpili do nového liturgického obdobia. V predchádzajúcom období sme sa usilovali ponorit do ticha a pri pohlade na kríž uvažovat možno ...
00:14:37:94 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:08:43:22 V dnešnom Rozhovore týždna budeme hovorit o pontifikátoch pápežov od pápeža Pia XII. až po súcasného pápeža Benedikta XVI. Na túto tému sme sa rozprávali so slovenskou cirkevnou historickou Emíliou Hrabovec.
00:14:37:78 Dnešné vysielanie vo formáte podcast.
00:05:32:54 Dnes sa náš zrak upiera na Ježiša, ktorý na dreve kríža zomiera z lásky za celé ludstvo, za každého cloveka, aby ho vykúpil z otroctva hriechu, priviedol naspät k Otcovi. Dáva sa za nás na obetu, trpí hroznou tažobou hriechu, v ktorom sa mieša neprajnost, nenávist, ...
Please wait...