Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Vatikánsky Rozhlas - Clips-SLO: Episodes

00:04:29:64 Vatikán 15. júla - V tomto roku si pripomenieme 75. výrocie smrti Božieho služobníka Alojza Máriu Chmela, ktorý zomrel 16. augusta 1939 v Ríme v povesti svätosti. Ako clen rehole bosých augustiniánov zomrel 25-rocný na následky rakoviny hrdla. Pochádzal zo Spišskej Starej ...
00:09:42:58 Obdobie prázdnin a dovoleniek charakterizuje cestovanie. Clovek akosi spontánne pocituje potrebu opustit bežnú každodennost a íst niekam inam, odpocinút si a obohatit sa poznaním nových miest cí krajín. Je však rozdiel medzi turistikou a putovaním, pútou, ktorá okrem ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:12:07:66 Svätý Otec František miluje mladých a mladí milujú jeho. Prejavuje sa to velmi jasne aj pri velkých stretnutiach, ako pred rokom na brazílskej Copacabane. V sobotu 5. júla 2014 absolvoval Svätý Otec pastoracnú návštevu juhotalianskeho regiónu Molise, pri ktorej venoval osobitnú ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:07:24:26 Krátko po Velkej noci, 24. apríla 2014, sa z košického Dómu sv. Alžbety s požehnaním arcibiskupa Bernarda Bobera vydali na svätopeterskú pešiu pút „Cammino di San Pietro“ dvaja pútnici. Daniel Rusnák z Košíc a Igor Gula z Prešova sa po tom, ako úspešne prekonali ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina
00:14:08:95 Clenovia Koinonie Ján Krstitel sa pri svojej návšteve Ríma v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas podelili so svojím vnímaním výzvy pápeža Františka k evanjelizácii. Okrem medzinárodného stretnutia v rámci Koinonie sa úcastnili aj na generálnej audiencii 18. júna, pri ktorej ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:10:52:51 Sr. Daniela Cincilová z Kongregácie školských sestier sv. Františka (OSF) pôsobí už šest rokov v Cile, v baníckom meste Antofagaste v severnej casti krajiny, kde sa spolu s dvoma domorodými sestrami venuje pastoracnej cinnosti. V zaujímavom rozprávaní približuje túto ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:09:19:70 Cirkevný historik HEDr. Luboslav Hromják PhD., ktorý pôsobí na Teologickom inštitúte na Spišskej Kapitule, sa v uplynulom týždni zúcastnil v Ríme na odbornom kolokviu, zameranom na obdobie pontifikátu pápeža Benedikta XV. (1914–1922), konkrétne na pôsobenie vtedajšieho ...
00:06:41:26 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k slávnosti Zoslania Ducha Svätého: Ako rozpoznat prítomnost Ducha Svätého vo mne?


Pripravujeme sa na Turíce. Tento sviatok nás upriamuje na nevyhnutnost prítomnosti Ducha Svätého v nás samých a v našich spolocenstvách. Nakolko spolocenstvá ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:06:40:90 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 5. velkonocnej nedeli cyklu A (Jn 14,15-21): Cesta, pravda, život

Milí priatelia, evanjelium nasledujúcej Piatej velkonocnej nedele nás vedie k podstate našej viery. Akosi nepriamo nám kladie otázku: O com presne je naša viera? Coho sa vlastne ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:07:01:94 4. velkonocná nedelu cyklu A (Jn 10, 1-10): Život v plnosti

Milí priatelia, evanjelium nasledujúcej nedele o Ježišovi ako Dobrom pastierovi sa koncí týmito slovami: „Ja som prišiel, aby mali život, a aby ho mali v plnosti,“ (V slovenskom preklade máme síce preklad „aby ...
00:05:49:68 Štvrtkový komentár Mons. Mariána Gavendu
Please wait...