Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Vatikánsky Rozhlas - Clips-SLO: Episodes

00:08:02:09 V rubrike Vatikánskeho rozhlasu pre chorých jej autorka Andrea Eliášová zachytáva svedectvá širšej duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupitela. Zrodili sa na stretnutí bratislavskej komunity sestier Božského Vykupitela s jej terciárkami, dobrodincami, spolupracovníkmi, ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:06:12:55 Na generálnu audienciu v stredu 8. októbra pricestovala do Vatikánu aj desatclenná rodina Prašnických z Bodinej pri Považskej Bystrici. Rodicia Peter a Mária majú spolu osem detí. Jožko, najmladší z nich, sa pred dvanástimi rokmi narodil s rázštepom na chrbte. No aj napriek ...
00:07:18:60 Vcera sme si liturgickou spomienkou pripomenuli sv. Františka Assiského, ktorý sa svojím jednoduchým životným štýlom významne zapísal do dejín duchovného života. Casto používané slovo „chudoba“ v súvislosti s týmto svätcom má svoje duchovné opodstatnenie a jej ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:04:33:53 Vedení Hviezdou novej evanjelizácie

Evanjelizacná cinnost Cirkvi má mariánsky štýl. Vždy ked sa pozrieme na Máriu, dokážeme znovu uverit v revolucnú silu nežnosti a lásky. V nej vidíme, že pokora a nežnost nie sú cnostami slabých, ale silných, ktorí nepotrebujú zle ...
00:06:28:66 Nedelné evanjelium (Mt 21,33-43) je plné arogancie a násilia. Jeho pôvodcami sú nájomníci vinice, tercom majitel vinice, jeho sluhovia a rodina. Spôsob, ako sa nájomníci voci majitelovi vinice v case oberacky zachovali je neférový a preto hodný odsúdenia. No aj napriek ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:10:07:94 Medzi úcastníkmi svätej omše, ktorú slávil Svätý Otec 21. septembra na Námestí Matky Terezy v Tirane pocas apoštolskej cesty do Albánska, bola aj Slovenka - sr. Antónia Kršková z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta z Paoly. O svojich dojmoch z tohto nedelného ...
00:09:24:48 V predvecer cesty Svätého Otca do Albánska približuje – v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas – túto krajinu páter ThLic. Lucián Bogucki OFM Conv., niekdajší provinciálny predstavený minoritov na Slovensku, momentálne pápežský spovedník v Bazilike sv. Petra. Hovorí ...
Vatikán/Slovensko 17. septembra - Nestáva sa to casto, ale pútnikom zo Slovenska sa pocas generálnej audiencie v stredu 17. septembra na Námestí sv. Petra podarilo podarovat Svätému Otcovi priamo do jeho rúk velkú tortu v tvare srdca. Išlo o 45-clennú skupinu žiakov a pedagógov Základnej ...
00:06:25:51 Evanjelizovat znamená aj v slabosti dôverovat Duchu Svätému

Kedže nie vždy vidíme tieto klícky, potrebujeme vnútornú istotu, teda presvedcenie, že Boh dokáže konat za každých okolností aj uprostred zdanlivého zlyhania, pretože „tento poklad máme v hlinených nádobách“ ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:10:57:72 Ked sa povie Sanktuárium Božieho milosrdenstva, väcšina z nás si to spojí s Krakovom. P. Jozef Bartkovjak SJ v rozhovore so sr. Blankou Krajcíkovou predstavuje podobné pútnické miesto v Ríme, celkom blízko Vatikánu. Je ním svätyna Ducha Svätého, spojená s rovnomennou ...
00:06:50:83 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 23. nedeli v cezrocnom období cyklu A (Mt 18, 15-20): Súdit, ci nesúdit?

Ježiš nás stavia pred problém. Na jednej strane nám dôrazne prikazuje „Nesúdte!“ (Mt 7, 1), na strane druhej od nás žiada – ako to budeme pocut v nedelnom ...
Vatikán 3. septembra - Dnes sa vo Vatikáne uzavrel trojdnový medzinárodný seminár krestanských športových asociácií. Medzi jeho 47 úcastníkmi bol aj zástupca telovýchovnej organizácie Slovenský Orol Jozef Gálik. Vzájomná výmena skúseností prebiehala na pôde Pápežskej rady pre ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:04:33:55 Zaciatkom augusta boli zverejnené dva zaujímavé prieskumy verejnej mienky. Nechala si ich vypracovat agentúra SITA. Až na pár výnimiek však ich výsledky boli tzv. mienkotvornými médiami odignorované. Aspon sa tak zdalo. O pár dní však prišla na prvý pohlad zvláštna reakcia. ...
00:06:59:45 V živote východných cirkví, zvlášt byzantského obradu, existuje po stárocia osobitná modlitba - tzv. Modlitba srdca, Modlitba Ježišova. Tento druh modlitby, ktorý vám dnes chceme aspon v skratke predstavit, má svoje korene v tradícii gréckych Otcov raného stredoveku, akými ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
Please wait...