Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Vatikánsky Rozhlas - Clips-SLO: Episodes

00:07:27:67 Rusko - krajina, kde malo byt náboženstvo úradnou cestou zlikvidované, no ono predsa žije. V rôznych formách tu žije aj Katolícka cirkev. So svojou skúsenostou sa pre Vatikánsky rozhlas podelila Natália Taranová, ktorá najprv v Moskve študovala ekonómiu, potom sa do Ruska ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.

Vedenie RTVS informovalo, že nedelné reprízy nášho vysielania o 18.15 boli v poslednej dobe vyradené z vysielania ...
00:05:48:84 Záverecná relácia mimoriadnej biskupskej synody o rodine sa vo svojej prvej casti zaoberá diagnózou súcasného stavu rodiny. V jej nadpise nachádzame slovo „nacúvanie“. Tak ako lekár s fonendoskopom pozoruje symptómy, synodálni otcovia zachytávajú súcasný spolocensko-kultúrny ...
00:07:00:94 Raz som navštívil istého priatela, ktorý študuje patrológiu. Vopred som sa neohlásil, a tak sa na moju návštevu nemohol nijako pripravit. Našiel som ho spokojného pri zapnutom pocítaci uprostred otvorených kníh. Po krátkom case mi zacal rozprávat o svojom štúdiu a s rozžiarenými ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.

Vedenie RTVS informovalo, že nedelné reprízy nášho vysielania o 18.15 boli v poslednej dobe vyradené z vysielania ...
00:09:21:31 Minulú sobotu 25. októbra prijal Svätý Otec na audiencii clenov Schönstattského hnutia pri príležitosti stého výrocia jeho založenia pátrom Jozefom Kentenichom v nemeckom Schönstatte nedaleko Koblenzu. Medzi 7500 úcastníkmi stretnutia z pätdesiatich krajín bola aj pani ...
00:10:48:43 Otec Juraj Vittek, knaz Oratória sv. Filipa Neriho v Senci v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas hovorí o prejavoch duchovnej a pastoracnej velkosti blahoslaveného pápeža Pavla VI. a o jeho odkaze pre dnešok. Strucne približuje aj vztah pápeža Montiniho k Oratóriu sv. Filipa Neriho. -jb-
00:03:46:94 Zaujímavý pohlad na blahoslaveného pápeža Pavla VI. a jeho vplyv na jeho nástupcu sv. Jána Pavla II. približuje otec Juraj Vittek, knaz Oratória sv. Filipa Neriho v Senci, ktorý sa v nedelu 19. októbra 2014 zúcastnil v Ríme na slávnosti beatifikácie. Cituje svedectvo pápeža ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:08:02:09 V rubrike Vatikánskeho rozhlasu pre chorých jej autorka Andrea Eliášová zachytáva svedectvá širšej duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupitela. Zrodili sa na stretnutí bratislavskej komunity sestier Božského Vykupitela s jej terciárkami, dobrodincami, spolupracovníkmi, ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:06:12:55 Na generálnu audienciu v stredu 8. októbra pricestovala do Vatikánu aj desatclenná rodina Prašnických z Bodinej pri Považskej Bystrici. Rodicia Peter a Mária majú spolu osem detí. Jožko, najmladší z nich, sa pred dvanástimi rokmi narodil s rázštepom na chrbte. No aj napriek ...
00:07:18:60 Vcera sme si liturgickou spomienkou pripomenuli sv. Františka Assiského, ktorý sa svojím jednoduchým životným štýlom významne zapísal do dejín duchovného života. Casto používané slovo „chudoba“ v súvislosti s týmto svätcom má svoje duchovné opodstatnenie a jej ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:04:33:53 Vedení Hviezdou novej evanjelizácie

Evanjelizacná cinnost Cirkvi má mariánsky štýl. Vždy ked sa pozrieme na Máriu, dokážeme znovu uverit v revolucnú silu nežnosti a lásky. V nej vidíme, že pokora a nežnost nie sú cnostami slabých, ale silných, ktorí nepotrebujú zle ...
00:06:28:66 Nedelné evanjelium (Mt 21,33-43) je plné arogancie a násilia. Jeho pôvodcami sú nájomníci vinice, tercom majitel vinice, jeho sluhovia a rodina. Spôsob, ako sa nájomníci voci majitelovi vinice v case oberacky zachovali je neférový a preto hodný odsúdenia. No aj napriek ...
00:10:00:00 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedelu o 5.00 hod. a v repríze vecer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.
00:10:07:94 Medzi úcastníkmi svätej omše, ktorú slávil Svätý Otec 21. septembra na Námestí Matky Terezy v Tirane pocas apoštolskej cesty do Albánska, bola aj Slovenka - sr. Antónia Kršková z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta z Paoly. O svojich dojmoch z tohto nedelného ...
00:09:24:48 V predvecer cesty Svätého Otca do Albánska približuje – v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas – túto krajinu páter ThLic. Lucián Bogucki OFM Conv., niekdajší provinciálny predstavený minoritov na Slovensku, momentálne pápežský spovedník v Bazilike sv. Petra. Hovorí ...
Vatikán/Slovensko 17. septembra - Nestáva sa to casto, ale pútnikom zo Slovenska sa pocas generálnej audiencie v stredu 17. septembra na Námestí sv. Petra podarilo podarovat Svätému Otcovi priamo do jeho rúk velkú tortu v tvare srdca. Išlo o 45-clennú skupinu žiakov a pedagógov Základnej ...
Please wait...